شرکت کشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومي نسبت به انتخاب پیمانکار عملیات ترمیم ، بهسازی و روکش آسفالت جاده روستایی به طول حدود2 کیلومتر شامل اجرا و تهیه مصالح اقدام نماید.

لذا از شرکتها و اشخاص حقیقی  واجد شرايط و دارای صلاحیت دعوت می نماید از تاريخ درج آگهي در روزنامه جهت اخذ  اوراق  شركت در مناقصه به آدرس: استان خوزستان، کیلومتر 15 جاده باغملک ایذه، جنب مجتمع رفاهی یاسین،  شرکت کشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان مراجعه و یا  با شماره تلفن   9 – 43743675 – 061   و همراه 09166111145 در ساعات اداري تماس حاصل فرمایند.

  • آخرين مهلت تحويل پیشنهادات در پاکت مهر و موم شده به دفتر شركت و اخذ رسيد تا ساعت 11 صبح روز  یکشنبه  مورخ  1401/09/27 مي باشد.
  • به پیشنهادهای دریافتی خارج از موعد مقرر، مشروط، مخدوش، مبهم، ناقص و پیشنهادهایی که شرایط مندرج در اسناد  اختلاف داشته باشند ترتیب  اثر داده  نخواهد شد.

ضمناً جلسه مناقصه رأس ساعت 12  صبح  روز  یکشنبه  مورخ 1401/09/27 در محل دفتر  به آدرس فوق برگـزار خواهد شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.