اقدامات شرکت در سال 1400

احداث کارخانه خوراک دام به ظرفیت ... تن در ساعت
تولید گوساله های نژاد گوشتی
گوساله های ماده با ژنتیک برتر
ساخت دفتر مرکزی در دو طبقه
ساخت آشپزخانه و سالن غذاخوری کارگران

بزرگترین گاوداری جنوب غرب کشور

شرکت دامپروری و کشاورزی نگین فام خوزستان

آمار

آنچه

انجام

داده ایم؟

43+مشتری راضی
65تولید شیر روزانه
5000+تعداد دام

کیفیت فقط زمانی اتفاق می افتد که به اندازه کافی مراقب باشید تا بهترین تلاش خود را انجام دهید.

 


این شرکت بزرگترین تولید کننده محصولات سالم و با کیفیت کشاورزی و دامپروری با تولید حداقل 100 تن شیر تا سال 1405 در جنوب غرب کشور خواهد بود

شرکت کشاورزی دامپروری نگین فام خوزستان شامل 2 واحد : - گاوداری (در سطح 48 هکتار بزرگترین گاوداری جنوب غرب کشور دارای 5000 راس دام با تولید روزانه بیش از 65 تن شیرمی باشد)  - واحد زراعی رعد ( در سطح 492 هکتار شامل گندم ٬جو٬ذرت علوفه ای) می باشد.