درباره ما

تاریخچه ما

شرکت کشاورزی دامپروری نگین فام خوزستان شامل 3 واحد : - گاوداری (در سطح 48 هکتار بزرگترین گاوداری جنوب غرب کشور دارای 3600 راس دام با تولید روزانه بیش از 54 تن شیرمی باشد) - پروژه گاومیش داری شوش (شامل 28 هکتار) - واحد زراعی رعد ( در سطح 570 هکتار شامل گندم ٬جو٬ذرت علوفه ای) می باشد.

 • کیفیت
 • دقت
 • ایمنی
 • مطمئن

خلاصه وضعیت اراضی و منابع در اختیار شرکت به شرح زیر می باشد

 1. واحد دامپروری باغملک، واقع در استان خوزستان، کیلومتر 150 جاده باغملک - ایذه، می باشد که مساحت این واحد تقریبا 47 هکتار می باشد و در خصوص پرورش دام و تولید شیر خام فعالیت می کند.
  2. واحد کشاورزی رعد، واقع در استان خوزستان، کیلومتر 30 جاده اهواز -شوش می باششد، که مساحت این واحد 486 هکتار می باشد و در خصوص تولیدات کشاورزی فعالیت می کند.

  اقدامات شرکت در سال 1400

  احداث کارخانه خوراک دام به ظرفیت ... تن در ساعت
  تولید گوساله های نژاد گوشتی
  گوساله های ماده با ژنتیک برتر
  ساخت دفتر مرکزی در دو طبقه
  ساخت آشپزخانه و سالن غذاخوری کارگران

خلاصه وضعیت اراضی و منابع در اختیار شرکت به شرح زیر می باشد

واحد دامپروری باغملک، دارای یک حلقه چاه آب فعال و واحد زراعی این شرکت دارای حق امتیاز آب از کانال آب خوزستان جهت زراعت و کشاورزی می باشدو واحد زراعت رعد حق آبه سد کارون به مقدار 3.968.676 لیتر در سال می باشد.

 • دام پروریسیستم های خبره و مدرن
 • کشاورزیتولید محصولات کشاورزی

آنها چه می گویند؟

نظرات مشتریان

شرکت کشاورزی و دام پروری نگین فام خوزستان

130+مشتری راضی
57کارخانه
39سازمان
425+پروژه
محصولات دامی

حجم تولید محصولات دامی شرکت کشاورزی و دامپروری نگین فام ، بدین شرح می باشد:
میانگین تولید شیر خام در شرکت نگین فام ، 62 تن در روز می باشد و این شرکت در سال جاری موفق شد به رکورد 37.5 کیلوگرم شیر خام در روز به ازای هر راس گاو برسد. همچنین تولید سالیانه کود خشک در این شرکت بالغ بر 3۰،۰۰۰ تن در سال می باشد.

محصولات زراعی

در جهت کمک به تولید بخشی از خوراک دام شرکت، بخش کشاورزی اهم تولیدات خود را بر این اساس پایه گذاری کرده و عمده تولیدات این بخش شامل جو، کلزا و گندم و یونجه می باشد
400 هکتار از اراضی واحد رعد به کشت گندم ، جو و کلزا اختصاص داشته است .تولیدات سال 1399 مزرعه در بخش زراعت شامل 533 تن جو در سطح 350 هکتار و 25 تن گندم در سطح 12 هکتار می باشدو 115 تن کلزا در سطح 50 هکتار . لازم به ذکر است که در سال جاری به دلیل افت شدید منابع آبی در بخشی از مزارع که در نقاط مختلف استان می باشد و تعطیلی این مزارع،  سطح کشت زراعت کاهش یافته و لذا در سال 1400 جو تولیدی شرکت در مزرعه کنار مجموعه دامداری در سطح 141 هکتار به تولید 208 تن و 365 تن گندم در سطح 105 هکتار می باشدو 186 تن کلزا در سطح 142 هکتار و 23 تن یونجه در سطح 12 هکتار رسید. لازم به ذکر است آبیاری مزرعه شرکت از طریق کانال آب خوزستان می باشد.
از دیدگاه برنامه های بخش زراعت در راستای افزایش راندمان، آبیاری و افزایش تولید به ازای آب مصرفی و حاصلخیز کردن خاک ها با استفاده از کود گاوی تولید شده در فارم دامپروری می باشد که نقش بسیار مهمی در افزایش توان تولید مزرعه دارد. همچنین انجام کشت ذرت علوفه ای با توجه به بافت و شرایط خاک مزرعه از دیگر راهکارهایی است که می تواند به بهبود تولید در بخش کشاورزی شرکت کمک کند

دام

این واحد دارای  5000 راس گاوداری شیری می باشد که می توان به انواع زیر اشاره کرد
انواع دام در شرکت نگین فام خوزستان عبارتند از:
دام مولد
دام شیری
تلیسه باردار
زیر ۷ ماه
بالای ۷ ماه
گوساله های نر زیر سه ماه
گوساله های نر۳ تا 9 ماهه
گوساله های ماده زیر سه ماه
گوساله های ماده ۳ تا 9 ماهه

کود خشک

این شرکت سالانه حدود 30.000تن کود دامی تولید و به بخش کشاورزی کشور عرضه می دارد.